Badanie Uniwersytetu Westminister (2008)

Przeprowadzono wiele badań nad korzyściami płynącymi z mycia rąk i skutecznością różnych środków do mycia dłoni, ale stosunkowo niewiele nad wpływem suszenia rąk na ich higienę. ETS poprosił zespół badawczy Uniwersytetu Westminster, którym kieruje mikrobiolog Keith Redway, aby zbadał poziom higieny dla kilku metod osuszania rąk, uwzględniając przy tym rozwój technologii i produktów, w tym niedawno wprowadzoną na rynek suszarkę nowej generacji na strumień powietrza, która nie została przetestowana w poprzednich badaniach porównawczych. Główna metodologia zastosowana w niniejszym badaniu jest zgodna z tą stosowaną w poprzednich badaniach Uniwersytetu Westminster nad tym zagadnieniem, od 1993 roku.

Badanie dotyczyło 3 różnych sposobów suszenia rąk i składało się z 4 części:

  • Część A: Efektywność suszenia. (Ilość wody pozostała na dłoniach podmiotów po myciu, a następnie suszeniu przy użyciu papierowych ręczników w 5 rodzajach, suszarki na ciepłe powietrze i suszarki na strumień powietrza  została   określona w postaci procenta (%), suchości w różnym czasie do 1 minuty.)
Badanie Uniwersytetu Westminister (2008) - Drying Time

Badanie Uniwersytetu Westminister (2008) – Drying Time

Wykres przedstawiający średnią wartość procentową suchości rąk podmiotu w porównaniu do czasu suszenia z zastosowaniem pięciu różnych rodzajów ręczników papierowych (PT), suszarki na ciepłe powietrze (WAD) oraz suszarki na strumień powietrza (JAD).

Wnioski dla Części A

Wyniki wykazały, że 5 rodzajów ręczników papierowych i suszarka na strumień powietrza były równie skuteczne w osuszaniu dłoni użytkowników i wszystkie osiągnięły  90% suchości w czasie około 10 sekund. Jednak, wyniki wykazały także, że suszarka na ciepłe powietrze była znacznie mniej skuteczna (tj wolniejsza) niż 5 rodzajów ręczników papierowych. Osiągnięcie 90% suchości dłoni za pomocą suszarki na strumień powietrzazajęło ponad 4 razy dłużej. 

  • Część B: Zmiany w liczbie różnych rodzajów bakterii na dłoniach przed i po suszeniu za pomocą ręcznika papierowego,  suszarki na ciepłe powietrze i suszarki na strumień powietrza(Po wizycie w toalecie pobrano próbki z czubków palców i dłoni 20 ochotników i zbadano je pod kątem różnych typów bakterii przed i po myciu i osuszeniu rąk przy użyciu ręcznika papierowego, suszarki na ciepłe powietrze i suszarki na strumień powietrza. Połączone wyniki w zakresie liczby bakterii na trzech różnych pożywkach (pożywce agarowej

[Na], pożywce agarowej o obniżonej zawartości cystyny, laktozy i elektrolitów [CLED], pożywki Chapmana [MSA]) przedstawiono poniżej).

Badanie Uniwersytetu Westminister (2008) - Drying Time Graph Change of Colonies JAD

Badanie Uniwersytetu Westminister (2008) – Drying Time Graph Change of Colonies JAD

Wnioski dla Części B

Dwa rodzaje badanych ręczników papierowych (RP 1 i  RP 3) wytworzyły średnio mniejszą liczbę wszystkich badanych rodzajów bakterii na czubkach palców i dłoniach 20 ochotników, po umyciu i osuszeniu dłoni. Znaleziono o  51% i 76% mniej bakterii na czubkach palców i o 48% i 77% mniej bakterii na dłoniach. Suszarkana ciepłe powietrze (WAD) wytworzyła średnio średnio większą liczbę wszystkich badanych rodzajów bakterii na czubkach palców o 194% oraz dłoniach o 254% po ich umyciu i osuszeniu. Chociaż YAD uzyskała lepsze wyniki niż WAD, nie były one tak dobre jak te uzyskane przez ręczniki papierowe   i nie zmniejszały liczby bakterii na dłoniach po ich użyciu, ale zwiększały ich liczbę o 42% na czubkach palców io 15% na dłoniach. 

  • Część C: Potencjalne zakażenie innych użytkowników i środowiska łazienki spowodowane papierowym ręcznikiem,  suszarką na ciepłe powietrze i suszarką na strumień powietrza. (W tej części badania dłonie 10 podmiotów zostały sztucznie skażone zawiesiną drożdży. Następnie podmioty suszyły dłonie za pomocą papierowego ręcznika, suszarki na ciepłe powietrze lub suszarki na strumień powietrza JAD przez określony czas (10 sekund za pomocą papierowego ręcznika i JAD; 20 sekund za pomocą WAD). Drożdże wykryto w różnych odległościach od urządzeń do osuszania dłoni poprzez wyhodowanie kolonii płytkach z pożywką agarową Sabourauda (SDA).

    Plates at different distances
 Wnioski dla Części C

Wyniki wykazały, że suszarka na strumień powietrza rozpraszała skażenie na rękach na odległość do 2,00 metrów. Ręczniki papierowe poradziły sobie lepiej niż suszarka na ciepłe powietrze bezpośrednio pod urządzeniem. Ponadto obie metody suszenia rąk nie wykazały znaczącego rozpraszania bakterii, które wynosiło w tym przypadku poniżej 0,25 metra, w przeciwieństwie do suszarki na strumień powietrza.

  • Część D: Skażenie bakteryjne suszarek na strumień powietrza w  toaletach publicznych. (Pobrano próbki z powierzchni i powietrza przepływającego przez 16 suszarek w męskich i żeńskich toaletach z głównego dworca kolejowego w Londynie linii w różnych dniach i godzinach)  
    Surfaces Sampling

Wnioski dla części D

Wiele bakterii wyizolowanych z suszarek na strumień powietrza w toaletach publicznych stanowiło potencjalne patogeny (powodujące choroby) i / lub czynniki z odchodów, lub inne rodzaje zanieczyszczeń. Średnia liczba bakterii na centymetr kwadratowy mieściła się w przedziale pomiędzy 85 i 171 na wewnętrznej powierzchni i szczelinach suszarek a 4745 a 7537 w ich dolnej części. Liczba bakterii w próbkach powietrza pobranych po 10 sekundach wynosiła od 10 do 20.

Wniosek ogólny

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, należy dokładnie rozważyć zastosowanie suszarek na ciepłe powietrze i suszarek na strumień powietrza w miejscach, gdzie higiena jest najważniejsza, takich jak szpitale, przychodnie, szkoły, żłobki, domy opieki, kuchnie i inne obszary, w których przygotowuje się żywność.

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański