Amerykańskie Centrum Rządowe Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Center for Disease Control and Prevention – CDC – USA) publikuje na stronie w języku angielskim „Urządzenia dla zapewnienia higieny i zdrowia w systemie opieki zdrowotnej” (Health Hygiene in Healthcare Settings)  szczegółowe instrukcje, które pozwolą zapewnić możlwie jak najwyższy poziom higieny rąk.

Instrukcje zawierają również Plakat Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO): „Jak myć ręce”

Jak myć i suszyć ręce  CDC

Jak myć i suszyć ręce

Usilnie zaleca się korzystanie z ręczników jednorazowego użytku (produktów przemysłu papierniczego).

Przedstawiony został także interesujący film ilustrujący znaczenie dokładnego mycia i wycierania rąk dla ograniczenia rozprzestrzeniania się organizmów chorobotwórczych.

Aby obejrzeć film, kliknij poniżej:

Film o CDC (w wersji angielskiej)

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański