• ETS – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Papieru Bibułkowego – reprezentuje zdecydowaną większość producentów wyrobów z papieru bibułkowego w całej Europie.

  • ETS jest niezależnym stowarzyszeniem handlowym (non-profit) podtrzymującym interesy producentów wyrobów z papieru bibułkowego.

  • ETS zatrudnia niewielką liczbę pracowników i dysponuje wyraźnie ograniczonymi zasobami, jednakże jest organizacją w pełni zdolną do formułowania podstawowych i złożonych problemów, mając silne wsparcie ze strony swoich organizacji członkowskich.

  • ETS monitoruje wszystkie tematy, zdarzenia i postęp w ważnych dziedzinach, do celów rozpowszechniania wyrobów z papieru bibułkowego oraz informowania o nich swoich członków.

  • ETS stanowi forum dla dyskusji i przekazywania informacji dotyczących takich tematów jak: środowisko naturalne, bezpieczeństwo produktu, przepisy handlowe, kwestie techniczne i rynkowe, statystyki; gromadzi także ważne dane.

  • ETS wspiera badania renomowanych firm i opracowania służące możliwie najlepszemu rozumieniu znaczenia odpowiedniego stopnia higieny zapewnianego przez wyroby z papieru bibułkowego, ich wpływu na środowisko, preferencje użytkownika itd.

  • W uzupełnieniu do tych działań, ETS reprezentuje swoją branżę w również w innych organizacjach gospodarczych, a także w instytucjach europejskich oraz międzynarodowych.

Artykuły przedstawiające stanowisko ETS prezentują punkt widzenia członków ETS odnośnie do bieżących tematów.

Aspekty środowiskowe przedstawione w artykułach prezentujących stanowisko ETS

Badania dotyczące kontaktu z żywnością i oświadczenie PHC

Systemy osuszania dłoni przedstawione w artykułach i dokumentach prezentujących stanowisko ETS

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański