Autorzy poradnika dotyczącego higieny rąk, opublikowanego przez towarzystwo SF2H w jego prestiżowym magazynie poświęconym higienie we francuskich szpitalach, podkreślają zagrożenia stwarzane przez suszarki elektryczne

W poradniku zaleca się stosowanie jednorazowych ręczników papierowych jako metody suszenia rąk najskuteczniej ograniczającej rozprzestrzenianie się mikroorganizmów

Autorzy nowego poradnika dotyczącego higieny rąk, opublikowanego przez Francuskie Towarzystwo Higieny Szpitalnej, SF2H, zdecydowanie odradzają używanie elektrycznych suszarek do rąk jako metody suszenia dłoni w umywalniach szpitalnych i zalecają w zamian stosowanie jednorazowych ręczników papierowych jako skutecznej metody suszenia dłoni i ograniczania rozprzestrzeniania się mikroorganizmów po skorzystaniu z umywalni.   

Wydany przez czołowe francuskie towarzystwo zdrowotne SF2H, nowo opublikowany poradnik – Higiena i pielęgnacja rąk – wybór produktów oraz sposoby ich używania i promowania – stanowi pierwszy od wielu lat nowy poradnik dotyczący higieny rąk. Autorzy poradnika stwierdzają, że prawidłowa higiena rąk wśród pracowników służby zdrowia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania zakażeniom i krzyżowemu przenoszeniu mikroorganizmów w placówkach służby zdrowia. Raport został zrecenzowany przez 25 specjalistów w dziedzinach kontroli zakażeń i mikrobiologii i będzie szeroko kolportowany i czytany przez osoby pracujące nad promowaniem optymalnej higieny i ograniczaniem rozprzestrzeniania się mikroorganizmów.

W kwestii suszenia dłoni w raporcie zacytowaną najnowszą literaturę przeanalizowaną przez SF2H, w tym wiele badań prof. doktora nauk medycznych Marka Wilcoxa, specjalisty mikrobiologa w Leeds Teaching Hospitals i na Uniwersytecie Leeds w Wielkiej Brytanii, oraz Keitha Redwaya z Uniwersytetu Westminster. Badania te wykazały, że suszarki elektryczne powodują skażenie bakteriami i wirusami zarówno powietrza, jak i powierzchni w umywalniach  (patrz 1-4 poniżej)

Prof. Frédéric Barbut z UHLIN, Groupe Hospitalier de l’Est Parisien w komentarzu do najnowszych wytycznych powiedział: „Nowe wytyczne SF2H odzwierciedlają najnowsze badania odnoszące się do higieny rąk i stanowią uzupełnienie zaleceń opublikowanych w 2009 roku. W odpowiedzi na pytania często kierowane przez higienistów oraz w świetle najnowszych badań autorzy wytycznych odradzają korzystanie z suszarek do rąk w instytucjach opieki zdrowotnej z powodu skażenia bakteryjnego oraz wirusowego powietrza i powierzchni”.

SF2H, Francuskie Towarzystwo Higieny Szpitalnej, należy do europejskiej sieci promującej profilaktykę zakażeń dla bezpieczeństwa pacjentów oraz do międzynarodowej federacji kontroli zakażeń (International Federation of Infection Control, IFIC). Należą do niego profesjonaliści działający na rzecz promowania higieny w służbie zdrowia. Towarzystwo promuje bezpieczeństwo i jakość opieki, badania epidemiologiczne oraz profilaktykę i zwalczanie zakażeń związanych ze służbą zdrowia. SF2H wykonuje również oceny bezpieczeństwa i świadomości zdrowotnej, wydaje zatwierdzenia oraz przeprowadza analizy do celów zarządzania ryzykiem w dziedzinie zakażeń związanych ze służbą zdrowia.

Najnowszy poradnik SF2H zawiera jasne wytyczne dla pracowników służby zdrowia we Francji i za granicą”  – mówi Fanis Papakostas, przewodniczący stowarzyszenia ETS. „Jest nam bardzo miło, że badania nad optymalnymi metodami suszenia rąk, wykonane przez Uniwersytet Leeds i Westminster w ostatnich latach, okazały się pomocne w uzasadnieniu wytycznych poradnika. Wyniki tych badań mają istotne konsekwencje dla wyboru metody suszenia dłoni w szpitalnych umywalniach, w których ograniczenie rozprzestrzeniania się mikroorganizmów jest niezwykle ważne ze względu na większą podatność pacjentów na zakażenia i częstsze występowanie potencjalnych patogenów oraz patogenów opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe”.

1. Porównanie mikrobiologiczne metod osuszania rąk: możliwość skażenia środowiska, zarażania użytkowników i osób postronnychE.L. Best,1 P. Parnell,1 M.H. Wilcox 1,2 – Microbiology Department, Old Medical School, Leeds General Infirmary, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust1 & University of Leeds,2 Leeds LS1 3EX, UK. Journal Hospital Infection 2014; 88:199-206. Zobacz także stronę (po polsku): Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014) 

2. „Porównanie różnych metod osuszania dłoni: możliwość rozprzestrzeniania i skażenia bakteriami drogą powietrzną” and is authored by Keith Redway (Department of Biomedical Sciences, Faculty of Science and Technology, University of Westminster, London, UK) and by E.L. Best (Microbiology Department, Old Medical School, Leeds General Infirmary, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds UK). Journal Hospital Infection 2015;89:215-217.  Zobacz także stronę (po polsku): Porównanie różnych metod osuszania dłoni: możliwość rozpraszania mikrobów drogą powietrzną i skażania otoczenia

3. Evaluation of the potential for virus dispersal during hand drying: a comparison of three methods P.T. Kimmitt and K.F. Redway.  Department of Biomedical Sciences, Faculty of Science and Technology, University of Westminster, London, UK.  Journal of Applied Microbiology 120, 478–486 © 2015 The Society for Applied Microbiology.  Zobacz także stronę (po polsku): Podczas wycierania dłoni ręcznikami jednorazowymi ryzyko rozprzestrzeniania wirusów jest najmniejsze

4. Pilot Study to determine whether microbial contamination levels in hospital washrooms are associated with hand-drying method
M.H. Wilcox Correspondence information about the author M.H. Wilcox, E.L. Best P. Parnell    Microbiology, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust & University of Leeds, Leeds, UK Journal of Hospital infection 2017; 97 200-2003.  Zobacz także stronę (w języku angielskim): Pilot Study

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański