Jak myć i suszyć ręce – wskazówki Agencji Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii i brytyjskich krajowych służb sanitarnych

 

Jak myć i suszyć ręce - Agencja Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii

Agencja Ochrony Zdrowia (Health Protection Agency – HPA)

Agencja Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii (Health Protection Agency – HPA) www.hpa.org.uk/  dostarcza precyzyjnych wytycznych w sprawie mycia i suszenia rąk.

Agencja jest autorem przedstawionych instrukcji.

Zasoby dotyczące zagadnienia skutecznego mycia rąk obejmują:

„RĘCZNIKI PAPIEROWE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (DISPOSABLE PAPER TOWELS)”

Oto link do dokumentu Agencji Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii (HPA): UK Health Care  Protection Agency document

Krajowe Służby Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii (National Health Service – NHS)

Krajowe Służby Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii oferują kompletne „Wytyczne dla personelu zatrudnionego w sektorze ochrony zdrowia w sprawie MRSA (odporne na metycylinę, szczep Stafilococco Aureus)”, groźnej bakterii odpowiedzialnej za poważne i trudne w leczeniu schorzenia. Te istotne wytyczne (w języku angielskim) są dostępne na stronie: Wytyczne dla personelu zatrudnionego w ochronie zdrowia w sprawie MRSA

W treści podstawowych instrukcji zawartych na stronie 7 czytamy:

„NALEŻY DOKŁADNIE OSUSZAĆ RĘCE, WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CELU PAPIEROWY RĘCZNIK JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (DRY WELL USING DISPOSABLE PAPER TOWELS)

 Zobacz też inne strony zaleceń innych instytucji

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański