Wytyczne przedstawione przez Światową Unię Rynków Hurtowych dla Sektora Spożywczego (World Union of Wholesale Markets – WUWM) dotyczące mycia i suszenia rąk.

Światowa Unia Rynków Hurtowych dla Sektora Spożywczego (World Union of Wholesale Markets – WUWM) jest stowarzyszeniem non profit działającym we wszystkich sektorach i rodzajach działalności dotyczącej promowania rozwoju i międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz informacji o rynkach hurtowych sektora spożywczego.

WUWM liczy obecnie 200 członków działających w 45 krajach świata.

Światowa Unia Rynków Hurtowych dla Sektora Spożywczego (WUWM) opracowała „Wytyczne Wspólnoty Europejskiej w sprawie prawidłowych procedur higienicznych dla rynków hurtowych (European Community Guide to Good Hygienic Practices Specific to Wholesale Market Management)”.

Wytyczne te dotyczą różnorodnych zagadnień obejmujących:

Suszenie rąk w obszarze przygotowywania posiłków

  • Bezpieczne przygotowywanie żywności
  • Bezpieczeństwo usług żywieniowych
  • Wyposażenie dla zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności
  • Zapewnienie higieny podczas przygotowywania posiłków
  • Środki higieniczne dotyczące żywności i higieny osobistej

Jednym z rozdziałów Wytycznych jest:

Higiena osobista: obejmująca toalety, umywalki do mycia rąk, prysznice, urządzenia łazienkowe i inne urządzenia dostępne dla ogółu ludności”

Wytyczne dostarczają następujących wskazówek dotyczących mycia i suszenia rąk:

„Powinna być udostępniona odpowiednia liczba umywalek właściwie rozmieszczonych i służących wyłącznie do mycia rąk. Umywalki do mycia rąk powinny być wyposażone w ciepłą i zimną wodę, materiały do mycia i higienicznego suszenia rąk. Wszędzie, gdzie jest to niezbędne, urządzenia do mycia produktów powinny być odseparowane od urządzeń przeznaczonych do mycia rąk.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Suszenie rąk w obszarze przygotowywania posiłków

Osoby zatrudnione w sektorze przetwórstwa spożywczego są zasadniczo odpowiedzialne za takie aspekty jak:

– typ używanego mydła (w miarę możliwości powinno to być mydło bakteriobójcze i niearomatyzowane, w szczególności w lokalach przeznaczonych do przygotowywania posiłków);
– Kosze na zużyte ręczniki (najlepiej otwierane pedałem nożnym, przeznaczone do gromadzenia wykorzystanych papierowych ręczników jednorazowego użytku);
– W obszarach przeznaczonych do przygotowywania posiłków nie powinno się używać suszarek do rąk ani ręczników z tkaniny na rolce (w takim przypadku występuje ryzyko rozprzestrzeniania organizmów chorobotwórczych, spowodowanego ruchem powietrza z suszarek), zaleca się korzystanie z ręczników papierowych.

rooms as their installation may induce contamination (risk of germ dissemination through air movements for air dryers for instance), paper towels are recommended.”

Poniżej zamieszczo link do pełnej wersji dokumentu (w języku angielskim). Część dotycząca suszenia rąk znajduje się na stronie 27 dokumentu (lub na stronach 32/77 pliku pdf):

Community Guide to Good Hygienic Practices Specific to Wholesale Market Management in the European Union

Wskazówki dotyczące mycia i suszenia rąk zamieszczone w dokumencie: „Wytyczne dotyczące HACCP, GMP i GHP dla małych i średnich przedsiębiorstw ASEAN zajmujących się przetwórstwem żywności”.

Wytyczne te zostały opracowane w ramach programu cząstkowego „Przetwórstwo żywności” EC-ASEAN (Economic Cooperation Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment, 2003-2005). Program ten został sfinansowany przez Komisję Europejską i zrealizowany przez Europejski Komitet do Spraw Normalizacji (CEN)

Wytyczne te proponują innowacyjne podejście do zagadnienia higieny żywności i do HACCP dla małych i średnich przedsiębiorstw należących do sektora przetwórstwa żywności. Noszą one tytuł „Comprehensive Hygiene Management” (Kompleksowe zarządzanie higieną).
Metoda ta została opracowana przez dr. Richarda Bonne, francuskiego lekarza weterynarii, inspektora i nauczyciela z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie inspekcji przedsiębiorstw przygotowujących posiłki, pracującego w Europie, Azji i krajach śródziemnomorskich.

Zawiera ona następującą wskazówkę:
„Do suszenia rąk należy stosować produkty jednorazowego użytku (typu użyj i wyrzuć: ręczniki papierowe stanowią praktycznie jedyne skuteczne rozwiązanie)”

Poniżej zamieszczono link do pełnej wersji dokumentu. Instrukcje dotyczące suszenia rąk znajdują się na stronie 24 (lub na stronach 32/98 w pliku pdf). Suszenie rąk w obszarze przygotowywania posiłków .
Guidelines on HACCP, GMP and GHP for ASEAN Food SMEs

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański