W branży hotelarskiej i
gastronomicznej higiena nie ma cen

Higieny nie da się wycenić. Zaufanie i dobrą wolę klientów, które buduje się bardzo długo, można w jednej chwili stracić z powodu złej higieny. Skargi i negatywne opinie klientów mogą mieć druzgocący wpływ na Twoją firmę i reputację. Co gorsza, poważne problemy związane z zanieczyszczeniem żywności i chorobami mogą doprowadzić do zamknięcia Twojej firmy.

Począwszy od kuchni i miejsc, w których przygotowywane są posiłki, po jadalnie i łazienki – higiena nie podlega negocjacjom. Zdrowie i bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i personelu jest najważniejsze. Stawiając higienę na pierwszym miejscu, kierownicy i właściciele lokali gastronomicznych mogą zdobyć zaufanie i lojalność klientów, a co za tym idzie – odnieść sukces biznesowy.

Nie musisz wierzyć nam na słowo Dowiedz się, co myślą klienci o higienie w Twojej firmie
Najważniejsze wskazówki dotyczące higieny, które zapewnią pięciogwiazdkowe opinie klientów
Zadbaj o maksymalną higienę
Dbając o maksymalną higienę w całej firmie, eliminujesz podwójne standardy. Przestrzeganie najwyższych standardów higieny i czystości we wszystkich aspektach pomoże zapobiegać infekcjom i zakażeniom krzyżowym. W ten sposób wszyscy Twoi pracownicy zaczną przestrzegać zasady bezkompromisowości.
W KUCHNI
Żywność należy przygotowywać w czystych, niezanieczyszczonych warunkach, pamiętając o regularnym myciu rąk.
W RESTAURACJACH I POMIESZCZENIACH PUBLICZNYCH
Wszystkie powierzchnie, podłogi i sufity należy regularnie czyścić. Klienci muszą mieć pewność, że znajdują się w czystym otoczeniu, które nie spowoduje, że zachorują po posiłku
W ŁAZIENKACH
Łazienki należy regularnie czyścić i dezynfekować. Toalety oraz urządzenia do mycia i suszenia rąk powinny zapewniać klientom przyjemne doznania oraz być zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko infekcji.
Pierwszy przystanek: Higiena rąk
W branży gastronomicznej higiena rąk jest niezbędna. Około 80% chorób przenoszonych jest na naszych dłoniach1, w związku z czym firmy potrzebują systemów i procedur, aby minimalizować rozprzestrzenianie się drobnoustrojów, które mogą prowadzić do zatrucia pokarmowego i chorób.

Każdego dnia wszyscy mamy kontakt z setkami przedmiotów – od klamek po bankomaty, a co za tym idzie, z mnóstwem drobnoustrojów, z których wiele może przetrwać na dłoniach przez długi czas. Grypa utrzymuje się przez 10–15 minut, opryszczka – do dwóch godzin, zwykłe przeziębienie – do jednego tygodnia, a rotawirusy, które powodują infekcje żołądkowo-jelitowe – do 60 dni. Dlatego przestrzeganie zasad higieny rąk ma kluczowe znaczenie w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się infekcji.

Skuteczne mycie i suszenie rąk przez wszystkie osoby zaangażowane w przygotowywanie i podawanie posiłków jest pierwszą linią obrony w procesie zapobiegania infekcjom i zakażeniom krzyżowym. Cały proces powinien trwać co najmniej 20 sekund. Ręce należy dokładnie umyć i osuszyć po pracy z różnymi rodzajami mięsa i innej żywności oraz oczywiście po wizycie w łazience.

Druga linia obrony polega na zapewnieniu, że Twoi klienci również zachowują odpowiednią higienę – szczególnie po wizycie w łazience.

1Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html
Jednorazowe ręczniki najbardziej higienicznym sposobem osuszania rąk
Żadna inna metoda suszenia rąk nie jest bardziej higieniczna niż używanie papierowych ręczników, które pomagają minimalizować rozprzestrzenianie się bakterii. Liczne badania naukowe przeprowadzone w ciągu ostatnich dziesięciu lat wykazały, że ręczniki jednorazowego użytku rozprzestrzeniają mniej bakterii niż pozostałe metody suszenia rąk oraz znacznie mniej niż suszarki ze strumieniem powietrza, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia powietrza, samego urządzenia oraz powierzchni w łazience mikroorganizmami, takimi jak MRSA, enterobakterie i enterokoki, powodującymi biegunkę i wymioty.

NAUKA

wspiera jednorazowe ręczniki

Badania naukowe wykazują, że ręczniki jednorazowego użytku zapewniają najwyższą higienę. Mikrobiologowie zmierzyli wpływ różnych metod suszenia rąk – w tym papierowych ręczników, ręczników w rolce, suszarek z ciepłym powietrzem i suszarek ze strumieniem powietrza – na rozprzestrzenianie się czynników chorobotwórczych i ogólną higienę w łazience. Wyniki badań dostępne są tutaj.

SZPITALE

zalecają korzystanie z jednorazowych ręczników

Eksperci zalecają, aby po umyciu rąk w szpitalnej łazience – gdzie utrzymanie higieny jest najważniejsze – suszyć je za pomocą jednorazowych ręczników:

  • szpitale w Niemczech rekomendują używanie jednorazowych ręczników do suszenia rąk po ich umyciu w łazienkach publicznych z uwagi na doskonałe właściwości higieniczne;
  • Francuskie Towarzystwo Higieny Szpitalnej, SF2H1, zdecydowanie odradza używanie elektrycznych suszarek do rąk jako metody suszenia dłoni w szpitalnych łazienkach i zaleca stosowanie papierowych ręczników jako najskuteczniejszej metody suszenia rąk i ograniczania rozprzestrzeniania się infekcji po wizycie w łazience.

RZĄDY I ORGANY ZAJMUJĄCE SIĘ HIGIENĄ

zalecają korzystanie z jednorazowych ręczników

W łazienkach sąsiadujących z kuchniami i strefami przygotowywania żywności standardy higieny publicznej wymagają, aby do suszenia rąk wykorzystywano jednorazowe ręczniki. Nigdy nie powinno się korzystać z suszarek ze strumieniem powietrza ze względu na ich skłonność do zanieczyszczenia powietrza i powierzchni. Twoi klienci zasługują na te same standardy i szacunek.

Papier bibułkowy ma zastosowania spełniające potrzeby w zakresie higieny w całej Twojej firmie
Papier bibułkowy jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o suszenie i wycieranie zarówno skóry, jak i powierzchni. Jest nie tylko zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ponieważ produkuje się go z naturalnych i odnawialnych zasobów, ale także wygodny – prosty w użyciu i utrzymaniu.

Papier bibułkowy ma zastosowania spełniające potrzeby w zakresie higieny w każdym aspekcie działalności Twojej firmy:
W łazience w formie ręczników do rąk i papieru toaletowego
W kuchni w formie ściereczek i ręczników kuchennych
W jadalni w formie serwetek i ręczników
FDla firm oferujących dania na wynos i dostawy pw formie serwetek
Bez ryzyka dla zdrowia konsumentów
Badania naukowe dotyczące narażania na infekcje i ich przenoszenia pokazują, że ilość papieru bibułkowego wykorzystywanego do kontaktu z żywnością jest bardzo ograniczona i odbywa się przez krótki czas. Rada Europy doszła do wniosku, że używanie ręczników kuchennych i serwetek w gastronomii nie stanowi zagrożenia dla zdrowia oraz że stopnień przenoszenia drobnoustrojów jest niewykrywalny lub bardzo niski.
Łazienki są wizytówką standardów w zakresie higieny przestrzeganych w całej firmie
Publiczne łazienki są wizytówką standardów w zakresie higieny przestrzeganych w całej firmie. Większość klientów nie ma dostępu do kuchni ani stref przygotowywania posiłków, dlatego też łazienki są ważnym punktem odniesienia przy ocenie ogólnych standardów higieny w Twojej firmie.

Łazienki muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia do mycia rąk z mydłem, a także higieniczną metodę suszenia rąk, która minimalizuje rozprzestrzenianie się infekcji. Udowodniono, że taką metodą są ręczniki jednorazowego użytku.
PAPIER – zrównoważony wybór
Gdy sięgasz po papier, możesz mieć pewność, że dokonujesz wyboru zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Twoi pracownicy i klienci są coraz bardziej zainteresowani odpowiedzialnym działaniem na rzecz ochrony naszego środowiska i docenią Twój wysiłek. Jako surowiec odnawialny, wytwarzany z drzew, papier magazynuje CO2, a zatem ogranicza globalne ocieplenie i przyczynia się do utrzymania lasów.

Wsparcie dla wypracowywania standardów i najlepszych praktyk
ETS zachęca do opracowywania standardów, miar wydajności i ciągłej poprawy najlepszych praktyk dotyczących ekosystemów leśnych. Firmy będące członkami naszego stowarzyszenia ciepło przyjęły ideę certyfikacji włókna drzewnego, a my z oddaniem wspieramy zrównoważone zarządzanie lasami oparte na przedsiębiorczości, odpowiedzialności społecznej i możliwościach ekonomicznych. W pełni popieramy wysiłki UE i innych organizacji w celu zagwarantowania, że na rynku europejskim sprzedawane są tylko produkty z legalnie pozyskanego drewna, niezależnie od tego, gdzie zostało pozyskane, oraz ustalenia Drugiej Ministerialnej Konferencji w sprawie Ochrony Lasów w Europie, która odbyła się w Helsinkach w 1993 r.


Podtrzymywanie systemów certyfikacji
ETS śledzi rozwój różnych systemów certyfikacji lasów zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym oraz zachęca podmioty trzecie do weryfikacji lub certyfikacji zgodności z praktykami zrównoważonego leśnictwa. W szczególności pochwalamy dwa czołowe systemy certyfikacji leśnej – PEFC 3 i FSC – jako niezawodne metody zapewniania, że włókna wykorzystywane do produkcji papieru bibułkowego pochodzą ze zrównoważonych lasów. Oba certyfikaty w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy stanu lasów na całym świecie.

ETS podziela i popiera pogląd Parlamentu Europejskiego, który w rezolucji w sprawie realizacji strategii leśnej dla Unii Europejskiej: „pochwala wysiłki europejskich firm z sektora leśnego, które głównie poprzez certyfikowanie produktów z drewna starają się dać konsumentom poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu do zrównoważonej gospodarki leśnej, należycie uwzględniającej wielofunkcyjną rolę lasów; uważa, że oba systemy certyfikacji – FSC i PEFC – są w równym stopniu wiarygodne; wzywa do propagowania wzajemnego uznania się przez te dwa systemy certyfikacji”.


Firmy będące członkami naszego stowarzyszenia będą nadal współpracować z oboma systemami w celu dalszego rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich procesów. Są bowiem przekonane, że wykorzystanie systemów certyfikacji jest jednym z najlepszych sposobów zapewnienia ciągłego rozwoju jednego z głównych źródeł surowców: lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Upewnij się, że Twoje łazienki są wizytówką całej Twojej firmy, budując zaufanie klientów i gwarantując, że ponownie skorzystają z Twoich usług.
Potrzebujesz więcej informacji?
Wejdź na stronę www.europeantissue.com
lub skontaktuj się z nami pod adresem: contact@europeantissue.com

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański