Zanieczyszczenie łazience: suszarki generujące strumień powietrza i suszarki generujące gorące powietrze zanieczyszczają przestrzeń toalet i mogą być niewskazane w placówkach opieki zdrowotnej.

Bakterie kierowane w powietrze i na użytkowników oraz na postronne osoby mogą być źródłem zakażenia przenoszonego między pracownikami służby zdrowia a innymi osobami.

Rezultatem tego badania jest wyraźne stwierdzenie, że suszarki na gorące powietrze stwarzają większe ryzyko skażenia toalet poprzez rozpraszanie bakterii w powietrzu oraz na użytkowników i osoby postronne. Stwierdzenia te mają znaczące implikacje dla pracowników służby zdrowia i kierowników działów zakupów, odpowiedzialnych za wyposażenie toalet szpitalnych pod kątem zapobiegania infekcjom.
Badanie zaprojektowane i wprowadzone przez czołowego mikrobiologa medycznego,
profesora Marka Wilcoxa z Uniwersytetu Leeds i kliniki w Leeds, i sfinansowane przez ETS, zawierało porównanie możliwości rozpraszania w powietrzu bakterii w przypadku trzech powszechnie stosowanych metod osuszania dłoni. Okazuje się, że suszarki generujące strumień powietrza emitowały więcej kropelek obciążonych bakteriami i rozprzestrzeniały je na większym obszarze niż zarówno suszarki na gorące powietrze, jak i ręczniki papierowe. Stwierdzono również, że od chwili wyłączenia suszarki generującej strumień powietrza bakterie utrzymują się w powietrzu toalety przez znacznie dłuższy czas.
Badanie to, opublikowane ostatnio w Journal of Hospital Infection, zostało przedstawione podczas IX Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Zwalczania Infekcji w placówkach służby zdrowia (HIS) w Lyonie, w dniach od 16 do 18 listopada 2014.
Organizowana co dwa lata, Międzynarodowa Konferencja Towarzystwa Zwalczania Infekcji gromadzi około 1000 profesjonalistów z całego świata, w tym epidemiologów, mikrobiologów, specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, a także dyrektorów oddziałów profilaktyki i kontroli zakażeń
w celu omówienia wyników najnowszych badań i najlepszej praktyki w dziedzinie zapobiegania i kontrolowania zakażeń.

JHI

Pełny tytuł tego badania brzmi: Porównanie mikrobiologiczne metod osuszania rąk: możliwość skażenia środowiska, zarażania użytkowników i osób postronnych. E.L. Best,1 P. Parnell,1 M.H. Wilcox 1,2 – Microbiology Department, Old Medical School, Leeds General Infirmary, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust1 & University of Leeds,2 Leeds LS1 3EX, Wielka Brytania.

Pełne badanie można pobrać odpłatnie, za 35,95 dolara, na stronie  http://authors.elsevier.com/sd/article/S0195670114002461 

Rozpraszanie w powietrzu

Do celów badania dłonie chronione rękawiczkami zostały zakażone nieszkodliwym szczepem Lactobacillus, organizmu niewystępującego normalnie w toaletach. Było to symulowanie obciążenia bakteryjnego niedostatecznie mytych rąk. Wykrycie po pewnym czasie obecności bakterii Lactobacillus w powietrzu dowiodło, że musiały one zostać przeniesione z powierzchni rąk podczas ich osuszania. Badacze poddali analizie powietrze wokół suszarek, a także w odległości jednego i dwóch metrów od nich. Zawartość bakterii w powietrzu w pobliżu suszarek generujących strumień powietrza okazała się 4,5 razy większa niż wokół suszarek na gorące powietrze i 27 razy większa w porównaniu z sytuacją, w której wykorzystywano ręczniki papierowe. Tuż obok suszarek bakterie utrzymywały się w powietrzu o wiele dłużej niż wynoszący 15 sekund czas osuszania, przy czym około połowa (48%) bakterii Lactobacilli znajdowała się nadal w powietrzu po upływie ponad 5 minut od zakończenia osuszania rąk. Bakterie Lactobacilli były obecne w powietrzu nawet po 15 minutach od zakończenia osuszania rąk (20% całkowitej liczby wykrytych bakterii Lactobacilli w przypadku suszarki wykorzystującej strumień powietrza).

ETS_Infographic_A4_PL

Zapoznaj się z artykułami w różnych językach, stanowiącymi podsumowanie badania i przejrzyj lub pobierz infografikę dotyczącą tego badania.

Język angielski:

Komunikat prasowy w języku angielskim na temat badania w Leeds

Infografika w języku angielskim dotycząca badania w Leeds

Język niemiecki:

Komunikat prasowy w języku niemieckim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku niemieckim dotycząca badania w Leeds

Język francuski:

Komunikat prasowy w języku francuskim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku francuskim dotycząca badania w Leeds

Język włoski:

Komunikat prasowy w języku włoskim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku włoskim dotycząca badania w Leeds

Język hiszpański:

Komunikat prasowy w języku hiszpańskim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku hiszpańskim dotycząca badania w Leeds

Język polski:

Komunikat prasowy w języku polskim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku polskim dotycząca badania w Leeds

Język holenderski:

Komunikat prasowy w języku holenderskim dotyczący badania LeedsAirStudy

Infografika w języku holenderskim dotycząca badania w Leeds

Możesz również obejrzeć film z wywiadem, jakiego udzielił profesor Mark Wilcox dla sieci BBC pod następującym łączem: https://www.youtube.com/watch?v=orAcSHwYTms

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański