Rozpraszania mikrobów: recenzowane i opublikowane badania przeprowadzone na Uniwersytecie Westminster dowodzą, że ręczniki jednorazowego użytku stanowią najbardziej higieniczny sposób osuszania dłoni po skorzystaniu z toalety.

Zamówione przez ETS, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Papieru Bibułkowego, najnowsze badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Westminster sugeruje, że ręczniki jednorazowego użytku są najbardziej higienicznym sposobem osuszania dłoni po skorzystaniu z toalety. Pomimo występującego w ostatnich latach trendu na rzecz skomplikowanych suszarek, okazuje się, że tradycyjne ręczniki jednorazowego użytku zapewniają niezrównany poziom higieny osuszanych dłoni po skorzystaniu z toalety. Studium to zostało przeprowadzone przez czołowego mikrobiologa Keitha Redway’a i miało na celu zaobserwowanie możliwości skażenia mikrobami podczas osuszania rąk i potencjalnego zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się mikrobów w powietrzu, w szczególności w przypadku niewłaściwego umycia rąk. Badanie to wykorzystało cztery różne metody osuszania dłoni i trzy różne modele testów prowadzących do porównania różnic pomiędzy metodami osuszania i ich zdolnościami do rozprzestrzeniania mikrobów przenoszonych ewentualnie z rąk użytkowników na inne osoby w toaletach publicznych. Pełny tytuł tego badania brzmi: „Porównanie różnych metod osuszania dłoni: możliwość rozprzestrzeniania i skażenia bakteriami drogą powietrzną” Jego współautorami są Keith Redway (Wydział Nauk Biomedycznych, Katedra Nauki i Technologii, Uniwesytet Westminter, Londyn, Wielka Brytania) i E.L. Best (Wydział Mikrobiologii, Old Medical School, Leeds General Infirmary, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds Wielka Brytania)

Journal of Hospital Infection

Journal of Hospital Infection

Kompletne omówienie badania można pobrać odpłatnie (za sumę 31,50 dolara) na stronie:

http://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(14)00372-7/abstract 

Rozprzestrzenianie się bakterii negatywnie oddziałujących na dorosłych i dzieci

Recenzowane studium, opublikowane w wydaniu marcowym 2015 Journal of Hospital Infection, zawierało również analizę wysokości ciała, na jakiej bakterie były rozpylane przez suszarki generujące gorące powietrze. Stwierdzono, że największe skupienie bakterii występowało na wysokości 0,6 – 0,9 m od podłogi. To rezultat wielce niepokojący, gdyż na takiej wysokości znajdują się twarze dzieci stojących obok dorosłych osób osuszających swoje ręce. Stąd wniosek, że rodzice powinni utrzymywać dzieci z dala od strumienia powietrza generowanego przez suszarki zainstalowane w toaletach, aby mieć pewność, że nie zakażą dzieci w sposób nieumuślny. Główne wyniki tego badania podsumowane są na następującym filmie: 

 

 

Takie rezultaty wyraźnie dowodzą, że metoda osuszania dłoni z użyciem ręczników jednorazowego użytku jest najbezpieczniejszą z metod pod względem rozpraszania bakterii”, powiedział Keith Redway. „Skażenia krzyżowe w publicznych toaletach są przedmiotem uzasadnionej troski o zdrowie ludzi. Zakres, w jakim suszarki wydmuchujące powietrze z dużą prędkością rozpraszają bakterie w toaletach, może mieć wpływ na wytyczne obowiązujące osoby zarządzające instytucjami publicznymi w najróżniejszych środowiskach, od obiektów sportowych i portów lotniczych po szkoły i szpitale”. Zapoznaj się z artykułem ilustrującym to badanie: Badanie ETS UoW

 

 

 

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański