Będąc producentem wyrobów jednorazowego użytku, sektor wytwórców produktów z papieru bibułowego jest poważnie zaangażowany w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez swoją działalność gospodarczą obejmującą również stosowanie różnych surowców włóknistych. Przemysł bibułkowy wytwarza całą gamę różnych produktów na potrzeby wszechstronnych zastosowań higienicznych. Decyzja producenta dotycząca wykorzystywania włókien pochodzących z odzysku lub nowych zależy od szeregu czynników. Należą do nich między innymi: dostępność surowców, wykorzystanie końcowe, technologia i wymagania klienta.

  • Przy wykorzystywaniu nowych włókien sektor wyrobów z papieru bibułkowego zaangażowany jest w stosowanie celulozowej miazgi drzewnej pochodzącej z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i zgodnie z prawem. Lasy te charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym, przechwytują dwutlenek węgla i łagodzą zmiany klimatu.
  • Stosując jako surowiec papier z makulatury, organizacja ETS dołączyła do grupy członków Europejskiej Rady Makulatury, której celem jest zwiększanie stopnia odzysku papieru w Europie. Europejska Rada Makulatury (ERPC) czyni wszystko, aby do końca 2015 roku osiągnąć wartość docelową dobrowolnego odzysku równą 70%, w Unii Europejskiej, w Szwajcarii i Norwegii, co stanowi wskaźnik wyższy niż w jakimkolwiek innym rejonie świata.

Zapoznaj się z pełną treścią artykułu przedstawiającego stanowisko organizacji ETS na ten temat, klikając to łącze: Artykuł przedstawiający stanowisko w sprawie stosowania nowych i pochodzących z odzysku typów włókien.

 

Ta strona jest również dostępna w: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański