Dla pełnego menu, przejść na język angielski

Studia

Ocena możliwości skażenia wirusowego przez aerozole powstające podczas suszenia rąk.

.  NOWE BADANIE Z WYKORZYSTANIEM MASECZEK DOWODZI, ŻE SPOSÓB SUSZENIA RĄK MOŻE WPŁYNĄĆ NA POWIETRZNĄ TRANSMISJĘ WIRUSÓW. OBCIĄŻENIE WIRUSEM PODCZAS STOSOWANIA SUSZAREK DO RĄK JEST ISTOTNIE WYŻSZE NIŻ W PRZYPADKU UŻYWANIA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH. Naukowcy odkryli, że podczas suszenia rąk w suszarce wytwarza się więcej aerozoli [...]

Ocena możliwości skażenia wirusowego przez aerozole powstające podczas suszenia rąk.2022-12-12T21:11:03+00:00

Nowe badanie pilotażowe dotyczące przenoszenia drobnoustrojów z łazienek szpitalnych na oddziały (2021)

Badanie pilotażowe wykazało, że metoda suszenia rąk może mieć znaczący wpływ na przenoszenie drobnoustrojów z ubikacji szpitalnych na oddziały Średnie poziomy zanieczyszczeń są 10-krotnie wyższe po suszeniu rąk suszarkami strumieniowymi W pilotażowym badaniu, którego celem było ustalenie, czy mikroorganizmy, które pozostają na niedokładnie umytych rękach, mogą być przenoszone poza obszar umywalni na obszary kliniczne i na [...]

Nowe badanie pilotażowe dotyczące przenoszenia drobnoustrojów z łazienek szpitalnych na oddziały (2021)2021-03-20T10:39:51+00:00

Wieloośrodkowe badanie szpitalne pokazuje, że metoda osuszania dłoni może wpływać na rozprzestrzenianie się bakterii w rzeczywistym otoczeniu

Te wyniki mają ważne konsekwencje dla minimalizowania ryzyka zakażeń krzyżowych w łazienkach szpitalnych Nowe, wieloośrodkowe badanie prowadzone w rzeczywistych warunkach wykazało, że w łazienkach jest istotnie mniej zanieczyszczeń bakteryjnych, gdy są one wyposażone w ręczniki papierowe do osuszania dłoni zamiast suszarek ze strumieniem powietrza. Badanie pod kierunkiem profesora Marka Wilcoxa z Uniwersytetu w Leeds oraz [...]

Wieloośrodkowe badanie szpitalne pokazuje, że metoda osuszania dłoni może wpływać na rozprzestrzenianie się bakterii w rzeczywistym otoczeniu2018-09-11T13:31:03+00:00

Podczas wycierania dłoni ręcznikami jednorazowymi ryzyko rozprzestrzeniania wirusów jest najmniejsze

Ręczniki jednorazowe to najbardziej higieniczny sposób pozwalający zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusów podczas suszenia dłoni w łazienceW nowym niezależnym badaniu stwierdzono, że jednorazowe ręczniki papierowe to najskuteczniejszy sposób osuszania dłoni w łazience. Badanie pokazuje, że takie ręczniki mogą pomóc minimalizować rozprzestrzenianie różnych wirusów, w tym także tych związanych z rozmaitymi chorobami, włącznie z wirusami wywołującymi zakażenia [...]

Podczas wycierania dłoni ręcznikami jednorazowymi ryzyko rozprzestrzeniania wirusów jest najmniejsze2016-03-31T06:09:03+00:00

MAYO Clinic Proceedings: Skuteczność higieniczna różnych metod osuszania dłoni: Przegląd dowodów

W czołowym czasopiśmie Mayo Clinic Proceedings przedstawiono studium zawierające przegląd całej literatury na temat higienicznego osuszania dłoni oraz wniosek stwierdzający wyraźną wyższość ręczników papierowych nad suszarkami elektrycznymi w aspekcie przestrzegania zasad higieny.„Z punktu widzenia higieny ręczniki papierowe są skuteczniejsze niż elektryczne suszarki do rąk”.„Dokładne osuszanie dłoni z użyciem ręczników papierowych jednorazowego użytku jest najbardziej zalecaną [...]

MAYO Clinic Proceedings: Skuteczność higieniczna różnych metod osuszania dłoni: Przegląd dowodów2015-10-23T05:14:40+00:00

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)

Suszarki generujące strumień powietrza i suszarki generujące gorące powietrze zanieczyszczają przestrzeń toalet i mogą być niewskazane do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej.Bakterie kierowane w powietrze i na użytkowników oraz na postronne osoby mogą być źródłem zakażenia krzyżowego pomiędzy pracownikami opieki zdrowotnej a innymi osobami.Badanie przygotowane przez profesora Marka Wilcoxa z Uniwersytetu w Leeds, przedstawiające wyniki [...]

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)2018-07-20T10:26:47+00:00

Porównanie różnych metod osuszania dłoni: możliwości rozpraszania i skażenia bakteriami zgromadzonymi w powietrzu.

Recenzowane i opublikowane badania przeprowadzone na Uniwersytecie Westminster dowodzą, że ręczniki jednorazowego użytku stanowią najbardziej higieniczny sposób osuszania dłoni po skorzystaniu z toalety.Nowe badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Westminster, zamówione przez ETS, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Papieru Bibułkowego, sugeruje, że ręczniki jednorazowego użytku stanowią najbardziej higieniczny sposób osuszania dłoni po skorzystaniu z toalety. Pomimo występującego [...]

Porównanie różnych metod osuszania dłoni: możliwości rozpraszania i skażenia bakteriami zgromadzonymi w powietrzu.2015-10-06T07:12:35+00:00