Dla pełnego menu, przejść na język angielski

Search results for: bbc news world cleantalkorg2.ru Stories and Videos on News Finance BBC News World bbc news Video Finance

Strona główna » Wyniki wyszukiwania bbc news world cleantalkorg2.ru Stories and Videos on News Finance BBC News World bbc news Video Finance

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

27 01, 2021

Landing

2021-03-31T12:24:52+00:00

Papier bibułkowy mądry wybór Papier bibułkowy jest mądrym wyborem dla rodzin, restauratorów, osób zarządzających różnymi placówkami – jednym słowem dla każdego. Niezależnie od priorytetów, zachęcamy Cię do zaznajomienia się z naszymi treściami i poznania odpowiedzi na pytanie, dlaczego papier bibułkowy jest mądrym wyborem dla Ciebie. Dowiedz się więcej [...]

Landing2021-03-31T12:24:52+00:00
19 09, 2015

Suszenie rąk w obszarze przygotowywania posiłków (PL)

2018-07-20T10:26:08+00:00

Wytyczne przedstawione przez Światową Unię Rynków Hurtowych dla Sektora Spożywczego (World Union of Wholesale Markets – WUWM) dotyczące mycia i suszenia rąk.Światowa Unia Rynków Hurtowych dla Sektora Spożywczego (World Union of Wholesale Markets – WUWM) jest stowarzyszeniem non profit działającym we wszystkich sektorach i rodzajach działalności dotyczącej promowania rozwoju i międzynarodowej wymiany doświadczeń oraz informacji [...]

Suszenie rąk w obszarze przygotowywania posiłków (PL)2018-07-20T10:26:08+00:00
20 09, 2015

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)

2018-07-20T10:26:03+00:00

Zanieczyszczenie łazience: suszarki generujące strumień powietrza i suszarki generujące gorące powietrze zanieczyszczają przestrzeń toalet i mogą być niewskazane w placówkach opieki zdrowotnej.Bakterie kierowane w powietrze i na użytkowników oraz na postronne osoby mogą być źródłem zakażenia przenoszonego między pracownikami służby zdrowia a innymi osobami.Rezultatem tego badania jest wyraźne stwierdzenie, że suszarki na gorące powietrze stwarzają [...]

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)2018-07-20T10:26:03+00:00
20 09, 2015

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)

2018-07-20T10:26:47+00:00

Suszarki generujące strumień powietrza i suszarki generujące gorące powietrze zanieczyszczają przestrzeń toalet i mogą być niewskazane do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej.Bakterie kierowane w powietrze i na użytkowników oraz na postronne osoby mogą być źródłem zakażenia krzyżowego pomiędzy pracownikami opieki zdrowotnej a innymi osobami.Badanie przygotowane przez profesora Marka Wilcoxa z Uniwersytetu w Leeds, przedstawiające wyniki [...]

Badanie oceniające potencjalne zanieczyszczenie łazience (2014)2018-07-20T10:26:47+00:00
20 03, 2021

Nowe badanie pilotażowe dotyczące przenoszenia drobnoustrojów z łazienek szpitalnych na oddziały (2021)

2021-03-20T10:26:25+00:00

Badanie pilotażowe wykazało, że metoda suszenia rąk może mieć znaczący wpływ na przenoszenie drobnoustrojów z ubikacji szpitalnych na oddziały Średnie poziomy zanieczyszczeń są 10-krotnie wyższe po suszeniu rąk suszarkami strumieniowymi W pilotażowym badaniu, którego celem było ustalenie, czy mikroorganizmy, które pozostają na niedokładnie umytych rękach, mogą być przenoszone poza obszar [...]

Nowe badanie pilotażowe dotyczące przenoszenia drobnoustrojów z łazienek szpitalnych na oddziały (2021)2021-03-20T10:26:25+00:00
18 03, 2016

Sarah Freeston jest zwycięzcą Konkursu ETS Essay 2015

2016-03-20T10:13:31+00:00

W celu podniesienia świadomości na temat najbardziej skutecznych i higienicznych sposobów osuszania dłoni Europejskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Papieru Bibułkowego ogłasza konkurs na esej.Tytuł eseju brzmi:„Najbardziej higieniczny sposób osuszania rąk?”Czwarty rok student medycyny, Sarah Freeston, został zdobywca nagrody w 2015 roku Europejski Essay Sympozjum Tissue Konkursu na najbardziej higieniczny sposób, aby wysuszyć ręce.Jej wygranej esej [...]

Sarah Freeston jest zwycięzcą Konkursu ETS Essay 20152016-03-20T10:13:31+00:00
14 09, 2015

Jak myć i suszyć ręce – Wytyczne CDC

2020-02-19T09:01:02+00:00

Amerykańskie Centrum Rządowe Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Center for Disease Control and Prevention – CDC – USA) publikuje na stronie w języku angielskim "Urządzenia dla zapewnienia higieny i zdrowia w systemie opieki zdrowotnej” (Health Hygiene in Healthcare Settings)  szczegółowe instrukcje, które pozwolą zapewnić możlwie jak najwyższy poziom higieny rąk. Instrukcje zawierają [...]

Jak myć i suszyć ręce – Wytyczne CDC2020-02-19T09:01:02+00:00
14 09, 2015

Jak myć i suszyć ręce – Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

2018-07-20T10:26:15+00:00

Jak myć i suszyć ręce - Plakat Światowej Organizacji Zdrowia Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO – CH-1211 Geneva-27 – Szwajcaria) www.who.int/csr zapewnia wytyczne dla Instytucji Ochrony Zdrowia dotyczące higieny rąk. Przedstawione tutaj wytyczne pochodzą od Światowej Organizacji Zdrowia.Podstawowe zalecenie wymienionych powyżej wytycznych brzmi następująco:"Należy dokładnie wycierać ręce RĘCZNIKIEM JEDNORAZOWEGO UŻYTKU; należy go [...]

Jak myć i suszyć ręce – Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)2018-07-20T10:26:15+00:00
20 09, 2015

Opublikowano w czasopiśmie „ MAYO Clinic Proceedings ”: Skuteczność higieniczna różnych metod osuszania dłoni: Przegląd dowodów

2018-07-20T10:26:02+00:00

Czołowe czasopismo Mayo i, bez wątpienia, jedno z czołowych recenzowanych czasopism klinicznych z dziedziny medycyny ogólnej, Mayo Clinic Proceedings, należy do najczęściej czytanych i cytowanych publikacji naukowych dla lekarzy, i ukazuje się w nakładzie około 124 000 egzemplarzy. Wydawane nieprzerwanie od 1926 roku, czasopismo to ma na swoim koncie opisy badań autorstwa laureatów Nagrody Nobla. Wśród wielu [...]

Opublikowano w czasopiśmie „ MAYO Clinic Proceedings ”: Skuteczność higieniczna różnych metod osuszania dłoni: Przegląd dowodów2018-07-20T10:26:02+00:00